Specializace povolání
Asistentka

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: administrativní činnosti
Alternativní názvy: Administrativní asistent, Asistentka oddělení, Asistentka ředitele, Sekretářka, Administrative Assistant, Office Assistant, Personal Assistant, Secretary, Executive Secretary
Nadřízené povolání: Administrativní pracovník
Platové rozmezí
17 924 Kč - 33 466 Kč

Příklady prací


Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů).
Tarifní stupeň Text příkladu
3 Kontrola a aktualizace obchodních dat na webu společnosti.
3 Kontrola zasedací místnosti před jednáním, doplnění kancelářských potřeb, příprava občerstvení.
3 Příjem, distribuce a evidence došlých poštovních zásilek.
4 Tvorba pravidelného měsíčního reportu výdajů nadřízeného pracovníka.
4 Vytvoření zápisu z jednání (porady).
4 Zajištění ubytování a letecké přepravy pro pracovní cestu nadřízeného pracovníka.
5 Obsluha datových schránek.
5 Zpracování prezentace pro jednání.