Specializace povolání
Mzdová účetní

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: ekonomika
Alternativní názvy: Mzdový referent, Payroll clerk, Payroll officer, Wages bookkeeper, Pay clerk, Der Lohnabrechner, Payroll accountant
Nadřízené povolání: Účetní
Platové rozmezí
21 552 Kč - 36 193 Kč

Příklady prací


Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů).
Tarifní stupeň Text příkladu
5 Kontrola a zadávání časových a osobních dat do mzdových programů pro výpočet a zúčtování mezd.
5 Zpracovávání dat, výkazů a hlášení pro správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, ČSÚ, orgány činné v trestním řízení, při uzavření, změně a ukončení pracovního poměru.
6 Příprava podkladů pro bezhotovostní převody mezd zaměstnanců na jejich bankovní účty a podkladů pro hotovostní výplatu pokladnou.
6 Výpočet průměrných výdělků, sociálního a zdravotního pojištění, náhrady mezd, vydává potvrzení o příjmech a srážkách zaměstnanců a potvrzení pro daňové účely.
6 Zpracovávání statistiky práce neschopných.
7 Analýza dat vyplacených mezd a provádění reklamací mezd.
7 Evidence jednotlivých prohlášení poplatníků daně z příjmů a podkladů k dani, provádění ročních výpočtů daně, zpracovávání vyúčtování daní pro finanční úřad.
7 Provádění výpočtů jednotlivých částí mzdy z prvotních dokladů (evidence odpracované i neodpracované pracovní doby) dle vnitřních předpisů společnosti.
8 Koordinace a metodické usměrňování výpočtu, výplaty a zúčtování mezd, náhrad mezd a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek ze mzdy, agendy daní ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.