Povolání
Personalista

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: personální práce
Alternativní názvy: Personální specialista, HR specialista, Referent osobního oddělení, Personální referent, HR administrátor, HR officer
Platové rozmezí
21 329 Kč - 41 612 Kč

Příklady prací


Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů).
Tarifní stupeň Text příkladu
5 Aplikace změn v souvislosti s legislativou.
5 Vedení veškeré personální agendy zaměstnanců.
5 Zajištění povinností v souvislosti se zaměstnáváním cizinců a vysíláním zaměstnanců.
6 Komunikace s oprávněnými institucemi v personální oblasti.
6 Organizace a vyhodnocení průzkumu spokojenosti zaměstnanců.
6 Spolupráce s vedením společnosti při přijímání zaměstnanců s ohledem na nastavenou personální politiku.
6 Vyřizování pracovně právních nároků zaměstnanců.
7 Příprava a realizace přijímacích pohovorů, ověřování a hodnocení způsobilosti zaměstnanců dle stanovených kvalifikačních požadavků pro výkon práce, adaptace zaměstnanců.
7 Spolupráce s vedení organizace při kolektivním vyjednávání.
7 Vypracování systému odměňování zaměstnanců včetně zaměstnaneckých benefitů, sledování trendů v odměňování.