Specializace povolání
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: péče o tělo
Nadřízené povolání: Chůva
Příbuzné specializace: Chůva pro dětské koutky
Platové rozmezí
12 423 Kč - 24 304 Kč

Příklady prací


Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů).
Tarifní stupeň Text příkladu
5 Příležitostný úklid domácnosti a žehlení.
6 Používání výtvarných technik pro rozvoj dítěte.
6 Přebalování, koupání a mytí dítěte, péče o zuby dítěte, oblékání dítěte.
6 Vaření pro dítě při dodržování zásad správné výživy podle věku dítěte, vedení dítěte k hygienickým návykům.
7 Aktivní řešení výchovných problémů s dítětem ve spolupráci s rodinou.
7 Čtení pohádek, říkánek, zdokonalování řečí dítěte, řešení problémů s řečí.
7 Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti
7 Rozvíjení pozornosti a paměti dítěte, řešení případných problémů. Příprava na školu nebo školku.
7 Soustavné výchovné působení na dítě formou hry v místnosti i v přírodě, používání hraček k rozvoji dítěte.
7 Výchova dítěte k sociálním dovednostem.