Povolání
Právník

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: právo
Odborný směr:
Platové rozmezí
25 584 Kč - 54 684 Kč

Příklady prací


Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů).
Tarifní stupeň Text příkladu
99 Legislativní činnost.
99 Sepisování obchodních a občanskoprávních smluv.
99 Shromažďování podkladů pro zřizování obchodních společností.
99 Zastupování fyzických osob před orgány státní správy a samosprávy.
99 Zastupování právnických osob před soudy.