Specializace povolání
Architekt

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: architektura a urbanismus
Alternativní názvy: Authorized architect
Nadřízené povolání: Architekt a urbanista
Platové rozmezí
21 327 Kč - 44 136 Kč

Příklady prací


Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů).
Tarifní stupeň Text příkladu
11 Spolupráce na projektech dílčích částí inženýrských děl.
11 Spolupráce na tvorbě projektové dokumentace stavebních děl.
11 Zpracování projektu nebo jeho částí na základě předem zpracované architektonické studie.
12 Autorský dozor na prováděné stavbě.
12 Koordinace práce týmu specialistů zpracovávajícího projektovou dokumentaci stavebního díla.
12 Koordinace práce týmu zpracovávajícího projekt pro zhotovení stavby.
12 Projekt interiéru stavebního díla.
12 Tvorba projektové dokumentace architektonických náročných stavebních děl.
12 Vedení skupiny projektantů.
12 Vytváření návrhů významných stavebních děl, stavebních souborů a částí měst.
12 Zpracování architektonické studie.