Specializace povolání
Výrobce kovové bižuterie

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Metal Fashion Jewellery
Nadřízené povolání: Výrobce bižuterie
Příbuzné specializace: Výrobce skleněné bižuterie
Platové rozmezí
15 874 Kč - 31 475 Kč

Související profesní kvalifikace NSK (dle zákona 179/2006 Sb.)

28-019-H Výrobce kovové bižuterie

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

2863H Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce bižuterie, bižuterní práce (KKOV)
28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů (RVP)

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

2858H Střední vzdělání s výučním listem v oboru sklář, sklářské práce (KKOV)
28-58-H/01 Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (RVP)
xxxxC Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list (KKOV)

Informace o Databázi regulovaných povolání a pracovních činností:

Na stránkách Databáze regulovaných povolání a pracovních činností v ČR je k dispozici seznam regulovaných povolání nebo činností, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atp.).