Povolání
Knižní vydavatel

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: knihovnictví, archivnictví
Alternativní názvy: Knižní nakladatel, Commissioning editor, Book publisher
Platové rozmezí
24 816 Kč - 58 342 Kč

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

6107R Bakalářský studijní program v oboru humanitní studia (KKOV)
7202R Bakalářský studijní program v oboru mediální a komunikační studia (KKOV)

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

72xxR Bakalářský studijní program ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika (KKOV)
62xxR Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie (KKOV)
72xxM Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika (KKOV)
72-xx-M/xx Publicistika, knihovnictví a informatika (RVP)
7242M Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru publicistika (KKOV)
6643M Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru knihkupectví (KKOV)

Informace o Databázi regulovaných povolání a pracovních činností:

Na stránkách Databáze regulovaných povolání a pracovních činností v ČR je k dispozici seznam regulovaných povolání nebo činností, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atp.).