Povolání
Řidič velkostroje

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: povrchové dobývání a úprava surovin
Alternativní názvy: Řidič velkostroje všech typů pro povrchové dobývání uhlí
Platové rozmezí
26 600 Kč - 38 436 Kč

Požadavky, způsobilosti a certifikáty pro výkon dané jednotky práce:

povinné Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem na povrchu - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
doporučené Obsluha jeřábů (průkaz jeřábníka) - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem podle ČSN ISO 12480-1
doporučené Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1
doporučené Obsluha tlakových nádob a tlakových zařízení (také topičský průkaz) - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 18/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003), kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
doporučené Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 8792

Související profesní kvalifikace NSK (dle zákona 179/2006 Sb.)

21-014-M Řidič velkostroje

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

26xxL Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (KKOV)
26-xx-L/xx Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (RVP)
26-xx-M/xx Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (RVP)
23xxL Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba (KKOV)
23xxM Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba (KKOV)
23-xx-M/xx Strojírenství a strojírenská výroba (RVP)

Předepsaná praxe pro výše uvedenou školní přípravu (délka praxe, předpis)

alespoň 2 roky Vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

23xxH Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba (KKOV)
23-xx-H/xx Strojírenství a strojírenská výroba (RVP)
39-xx-H/xx Speciální a interdisciplinární obory (RVP)
26xxH Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (KKOV)
26-xx-H/xx Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (RVP)

Předepsaná praxe pro výše uvedenou školní přípravu (délka praxe, předpis)

alespoň 3 roky Vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu

Informace o Databázi regulovaných povolání a pracovních činností:

Na stránkách Databáze regulovaných povolání a pracovních činností v ČR je k dispozici seznam regulovaných povolání nebo činností, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atp.).