Povolání
Pomocný lodník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: vodní doprava
Alternativní názvy: Deck hand , Degboj , Mariňák , Bocman
Odborný směr:

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

2365H Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů (KKOV)
23-65-H/02 Lodník (RVP)

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

7901C Základní vzdělání v oboru základní škola (KKOV)

Informace o Databázi regulovaných povolání a pracovních činností:

Na stránkách Databáze regulovaných povolání a pracovních činností v ČR je k dispozici seznam regulovaných povolání nebo činností, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atp.).