Povolání
Úklidový pracovník - speciální práce

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Alternativní názvy: Cleaning staff – special works, Uklízeč, Uklízečka, Úklidový pracovník
Platové rozmezí
11 520 Kč - 14 966 Kč

Související profesní kvalifikace NSK (dle zákona 179/2006 Sb.)

69-011-H Úklidový pracovník - speciální práce

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

78xxJ Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů obecně odborná příprava (KKOV)
69xxJ Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů osobní a provozní služby (KKOV)
7901B Neúplné základní vzdělání v oboru základní škola (KKOV)
7901C Základní vzdělání v oboru základní škola (KKOV)

Informace o Databázi regulovaných povolání a pracovních činností:

Na stránkách Databáze regulovaných povolání a pracovních činností v ČR je k dispozici seznam regulovaných povolání nebo činností, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atp.).