Specializace povolání
Údržba veřejné zeleně

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Dělník sadových úprav
Nadřízené povolání: Zemědělský a zahradnický dělník
Platové rozmezí
11 165 Kč - 23 339 Kč

Související profesní kvalifikace NSK (dle zákona 179/2006 Sb.)

41-033-E Údržba veřejné zeleně

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

4151E Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce (KKOV)

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

xxxxC Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list (KKOV)

Informace o Databázi regulovaných povolání a pracovních činností:

Na stránkách Databáze regulovaných povolání a pracovních činností v ČR je k dispozici seznam regulovaných povolání nebo činností, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atp.).