Povolání
Vazač břemen

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: logistika, skladování, balení
Odborný směr:

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

23xxH Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba (KKOV)

Informace o Databázi regulovaných povolání a pracovních činností:

Na stránkách Databáze regulovaných povolání a pracovních činností v ČR je k dispozici seznam regulovaných povolání nebo činností, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atp.).