Povolání
Učitel mateřské školy

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: základní, střední a vyšší vzdělávání
Alternativní názvy: Učitelka, Pedagog, Nursery School Teacher, Kindergartener
Platové rozmezí
22 085 Kč - 28 262 Kč

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

7531T Magisterský studijní program v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika (KKOV)

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

7531N Vyšší odborné vzdělání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika (KKOV)
7506T Magisterský studijní program v oboru speciální pedagogika (KKOV)
7531M Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika (KKOV)
7531R Bakalářský studijní program v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika (KKOV)

Informace o Databázi regulovaných povolání a pracovních činností:

Na stránkách Databáze regulovaných povolání a pracovních činností v ČR je k dispozici seznam regulovaných povolání nebo činností, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atp.).