Povolání
Zubní technik

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Alternativní názvy: Dental technician
Platové rozmezí
21 979 Kč - 34 333 Kč

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

5345N Vyšší odborné vzdělání v oboru specializace ve zdravotnictví (KKOV)

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

5344N Vyšší odborné vzdělání v oboru technik ve zdravotnictví (KKOV)
5344M Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technik ve zdravotnictví (KKOV)
53-44-M/03 Asistent zubního technika (RVP)

Informace o Databázi regulovaných povolání a pracovních činností:

Na stránkách Databáze regulovaných povolání a pracovních činností v ČR je k dispozici seznam regulovaných povolání nebo činností, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atp.).