Povolání
Pilot

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: letecká doprava a přeprava
Odborný směr:
Platové rozmezí
50 344 Kč - 202 204 Kč

Požadavky, způsobilosti a certifikáty pro výkon dané jednotky práce:

povinné Obsluha radiových, radiotelefonních a radiotelegrafických vysílacích zařízení - průkaz zvláštní způsobilosti podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
povinné Činnosti výkonného letce v civilním letectví - na úrovni dopravní pilot - odborná způsobilost podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
povinné Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy podle Nařízení komise (EU) č. 1178/2011 pro piloty
povinné Angličtina při radiotelefonním provozu - způsobilost dle AJ-ICAO

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

3708R Bakalářský studijní program v oboru dopravní inženýrství a spoje (KKOV)

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

26xxM Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (KKOV)
26xxR Bakalářský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (KKOV)
23xxM Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba (KKOV)
23xxR Bakalářský studijní program ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba (KKOV)
37xxM Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů doprava a spoje (KKOV)
37xxR Bakalářský studijní program ve skupině oborů doprava a spoje (KKOV)

Informace o Databázi regulovaných povolání a pracovních činností:

Na stránkách Databáze regulovaných povolání a pracovních činností v ČR je k dispozici seznam regulovaných povolání nebo činností, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atp.).