Povolání
Strojvedoucí

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Alternativní názvy: Strojvůdce, Engine-driver, Locoman
Odborný směr:
Platové rozmezí
32 636 Kč - 43 281 Kč

Požadavky, způsobilosti a certifikáty pro výkon dané jednotky práce:

povinné Řízení a údržba elektrického hnacího vozidla – odborná způsobilost podle vyhlášky č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení
doporučené Odborná způsobilost k příslušným činnostem podle předpisů dopravce nebo Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

3741M Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy (KKOV)
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy (RVP)

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

2341M Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství (KKOV)
23-41-M/01 Strojírenství (RVP)
2641L Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika (KKOV)
2341L Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenství (KKOV)
3741L Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy (KKOV)
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy (RVP)
2642M Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru silnoproudá elektrotechnika (KKOV)
26-41-M/01 Elektrotechnika (RVP)
2641M Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika (KKOV)
26-41-M/01 Elektrotechnika (RVP)
2642L Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru silnoproudá elektrotechnika (KKOV)
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (RVP)

Informace o Databázi regulovaných povolání a pracovních činností:

Na stránkách Databáze regulovaných povolání a pracovních činností v ČR je k dispozici seznam regulovaných povolání nebo činností, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atp.).