Povolání
Inženýr letového provozu

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: letecká doprava a přeprava
Odborný směr:
Platové rozmezí
40 421 Kč - 333 011 Kč

Požadavky, způsobilosti a certifikáty pro výkon dané jednotky práce:

povinné Činnosti pozemního leteckého personálu v civilním letectví - odborná způsobilost podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

3708T Magisterský studijní program v oboru dopravní inženýrství a spoje (KKOV)

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

37xxT Magisterský studijní program ve skupině oborů doprava a spoje (KKOV)
6208T Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management (KKOV)

Informace o Databázi regulovaných povolání a pracovních činností:

Na stránkách Databáze regulovaných povolání a pracovních činností v ČR je k dispozici seznam regulovaných povolání nebo činností, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atp.).