Specializace povolání
Obchodní zástupce

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží
Alternativní názvy: Sales representative
Nadřízené povolání: Obchodník
Odborný směr:
Platové rozmezí
19 277 Kč - 28 987 Kč

Související profesní kvalifikace NSK (dle zákona 179/2006 Sb.)

66-015-M Obchodní zástupce

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

6341M Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání (KKOV)

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

66xxM Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů obchod (KKOV)
63xxM Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa (KKOV)

Informace o Databázi regulovaných povolání a pracovních činností:

Na stránkách Databáze regulovaných povolání a pracovních činností v ČR je k dispozici seznam regulovaných povolání nebo činností, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atp.).