Specializace povolání
Asistentka

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: administrativní činnosti
Alternativní názvy: Administrativní asistent, Asistentka oddělení, Asistentka ředitele, Sekretářka, Administrative Assistant, Office Assistant, Personal Assistant, Secretary, Executive Secretary
Nadřízené povolání: Administrativní pracovník
Platové rozmezí
17 924 Kč - 33 466 Kč

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

63xxM Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa (KKOV)

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

6342M Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru administrativa (KKOV)
6341M Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání (KKOV)

Informace o Databázi regulovaných povolání a pracovních činností:

Na stránkách Databáze regulovaných povolání a pracovních činností v ČR je k dispozici seznam regulovaných povolání nebo činností, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atp.).