Povolání
Personalista

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: personální práce
Alternativní názvy: Personální specialista, HR specialista, Referent osobního oddělení, Personální referent, HR administrátor, HR officer
Platové rozmezí
21 329 Kč - 41 612 Kč

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

6341M Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání (KKOV)
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (RVP)

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

6341L Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání (KKOV)
6341N Vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání (KKOV)
6342N Vyšší odborné vzdělání v oboru administrativa (KKOV)
63-41-M/02 Obchodní akademie (RVP)

Informace o Databázi regulovaných povolání a pracovních činností:

Na stránkách Databáze regulovaných povolání a pracovních činností v ČR je k dispozici seznam regulovaných povolání nebo činností, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atp.).