Specializace povolání
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: péče o tělo
Nadřízené povolání: Chůva
Příbuzné specializace: Chůva pro dětské koutky
Platové rozmezí
12 423 Kč - 24 304 Kč

Související profesní kvalifikace NSK (dle zákona 179/2006 Sb.)

69-017-M Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

75xxL Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče (KKOV)
75xxM Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče (KKOV)
53xxL Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů zdravotnictví (KKOV)
53xxM Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zdravotnictví (KKOV)
53-xx-M/xx Zdravotnictví (RVP)

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

xxxxM Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) (KKOV)
xx-xx-L/xx Střední vzdělání s vyučením i maturitní zkouškou (RVP)
 (RVP)
 (RVP)
xx-xx-M/xx Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) (RVP)

Informace o Databázi regulovaných povolání a pracovních činností:

Na stránkách Databáze regulovaných povolání a pracovních činností v ČR je k dispozici seznam regulovaných povolání nebo činností, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atp.).