Povolání
Operační důstojník

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: Hasičský záchranný sbor ČR
Alternativní názvy: Příslušník HZS ČR
Platové rozmezí
28 453 Kč - 45 662 Kč

Požadavky, způsobilosti a certifikáty pro výkon dané jednotky práce:

povinné Předpoklady a způsobilosti podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
doporučené Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
povinné Odborná způsobilost podle § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
doporučené Výcvik složek integrovaného záchranného systému podle § 17 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

3908R Bakalářský studijní program v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost (KKOV)

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

xxxxR Bakalářský studijní program (KKOV)

Informace o Databázi regulovaných povolání a pracovních činností:

Na stránkách Databáze regulovaných povolání a pracovních činností v ČR je k dispozici seznam regulovaných povolání nebo činností, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atp.).