Specializace povolání
Inspektor zásahové jednotky

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Policie ČR
Alternativní názvy: Policista (příslušník Policie ČR) - inspektor zásahové jednotky
Nadřízené povolání: Policista - inspektor
Platové rozmezí
26 256 Kč - 48 356 Kč

Požadavky, způsobilosti a certifikáty pro výkon dané jednotky práce:

povinné Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
povinné Základní odborná příprava příslušníka Policie ČR

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

6842M Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost (KKOV)

Předepsaná praxe pro výše uvedenou školní přípravu (délka praxe, předpis)

alespoň 3 roky Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - § 7

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

xxxxL Střední vzdělání s maturitní zkouškou (KKOV)
xxxxM Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) (KKOV)

Předepsaná praxe pro výše uvedenou školní přípravu (délka praxe, předpis)

alespoň 3 roky Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - § 7

Informace o Databázi regulovaných povolání a pracovních činností:

Na stránkách Databáze regulovaných povolání a pracovních činností v ČR je k dispozici seznam regulovaných povolání nebo činností, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atp.).