Povolání
Právník

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: právo
Odborný směr:
Platové rozmezí
25 584 Kč - 54 684 Kč

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

6805T Magisterský studijní program v oboru právo a právní věda (KKOV)

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

6805T Magisterský studijní program v oboru právo a právní věda (KKOV)
6804T Magisterský studijní program v oboru právní specializace (KKOV)
6804V Doktorský studijní program v oboru právní specializace (KKOV)
6805V Doktorský studijní program v oboru právo a právní věda (KKOV)

Informace o Databázi regulovaných povolání a pracovních činností:

Na stránkách Databáze regulovaných povolání a pracovních činností v ČR je k dispozici seznam regulovaných povolání nebo činností, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atp.).