Specializace povolání
Architekt

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: architektura a urbanismus
Alternativní názvy: Authorized architect
Nadřízené povolání: Architekt a urbanista
Platové rozmezí
21 327 Kč - 44 136 Kč

Požadavky, způsobilosti a certifikáty pro výkon dané jednotky práce:

doporučené Činnosti autorizovaného architekta pro obor pozemní stavby - odborná způsobilost podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

3501T Magisterský studijní program v oboru architektura a urbanismus (KKOV)

Předepsaná praxe pro výše uvedenou školní přípravu (délka praxe, předpis)

alespoň 3 roky Zákon č. 197/1998 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

3608T Magisterský studijní program v oboru pozemní stavby a architektura (KKOV)

Předepsaná praxe pro výše uvedenou školní přípravu (délka praxe, předpis)

alespoň 3 roky Zákon č. 197/1998 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Informace o Databázi regulovaných povolání a pracovních činností:

Na stránkách Databáze regulovaných povolání a pracovních činností v ČR je k dispozici seznam regulovaných povolání nebo činností, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atp.).