Povolání
Pyrotechnik

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: ochrana majetku, osob a zdraví
Alternativní názvy: Pyrotechnist
Platové rozmezí
26 184 Kč - 59 164 Kč

Požadavky, způsobilosti a certifikáty pro výkon dané jednotky práce:

povinné Pyrotechnické činnosti - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

39xxM Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů speciální a interdisciplinární obory (KKOV)
23-xx-M/xx Strojírenství a strojírenská výroba (RVP)
26-xx-M/xx Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (RVP)
2843L Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru analytická chemie aplikovaná (KKOV)
26xxL Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (KKOV)
26-xx-L/xx Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (RVP)
26-xx-M/xx Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (RVP)
2843M Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru analytická chemie aplikovaná (KKOV)
2851H Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik-laborant, práce v chemické laboratoři (KKOV)
28-52-H/01 Chemik (RVP)
xxxxK Střední vzdělání s maturitní zkouškou (KKOV)
xxxxH Střední vzdělání s výučním listem (KKOV)
xx-xx-E/xx Střední vzdělání s výučním listem (RVP)
xx-xx-H/xx Střední vzdělání s výučním listem (RVP)
xxxxL Střední vzdělání s maturitní zkouškou (KKOV)
xx-xx-L/xx Střední vzdělání s vyučením i maturitní zkouškou (RVP)
 (RVP)
 (RVP)
xx-xx-M/xx Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) (RVP)
xxxxM Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) (KKOV)
xx-xx-L/xx Střední vzdělání s vyučením i maturitní zkouškou (RVP)
 (RVP)
 (RVP)
xx-xx-M/xx Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) (RVP)

Informace o Databázi regulovaných povolání a pracovních činností:

Na stránkách Databáze regulovaných povolání a pracovních činností v ČR je k dispozici seznam regulovaných povolání nebo činností, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atp.).