Povolání
Samostatný referent státní správy

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: státní správa

Požadavky, způsobilosti a certifikáty pro výkon dané jednotky práce:

povinné Činnosti úředníků samosprávných celků - zvláštní odborná způsobilost a průběžné vzdělávání podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů a podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

6843N Vyšší odborné vzdělání v oboru veřejnosprávní činnost (KKOV)

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

xxxxR Bakalářský studijní program (KKOV)
68xxR Bakalářský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost (KKOV)
6208R Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management (KKOV)
xxxxN Vyšší odborné vzdělání (KKOV)

Informace o Databázi regulovaných povolání a pracovních činností:

Na stránkách Databáze regulovaných povolání a pracovních činností v ČR je k dispozici seznam regulovaných povolání nebo činností, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atp.).