Specializace povolání
Záchranář záchranné roty

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Hasičský záchranný sbor ČR
Alternativní názvy: Příslušník HZS ČR
Platové rozmezí
28 453 Kč - 45 662 Kč

Školy nabízející zvolený obor

KKOV 3908M - Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost

Nebyly nalezeny žádné školy vyučující zvolený obor nebo obory.
Informace o vzdělávací nabídce škol se přebírají ze serveru infoabsolvent.