Specializace povolání
Administrátor projektu

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: administrativní činnosti
Alternativní názvy: Asistent projektového manažera, Projektový manažer - junior
Nadřízené povolání: Administrativní pracovník
Příbuzné specializace: Asistentka, Firemní recepční, Celní deklarant

Charakteristika

Administrátor projektu spolupracuje s manažerem projektu na organizování a zajišťování realizace projektu tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu.

Pracovní činnosti

 • Podpora manažera projektu po celý životní cyklus projektu, nebo ve vybraných fázích projektu.
 • Tvorba dílčích částí vstupních analýz předmětu a cílů projektu.
 • Spolupráce na sestavení projektového týmu.
 • Koordinování práce projektového týmu.
 • Spolupráce při řízení komunikace mezi subjekty zainteresovanými v projektu.
 • Koordinace postupů prací a návazností činností v jednotlivých úkolech.
 • Spolupráce na analýze a řízení rizik a příležitostí v projektu.
 • Spolupráce při řízení kvality projektu, včetně provedení kontroly hygieny a bezpečnosti práce.
 • Příprava reportů o stavu realizace projektu pro projektový tým i pro zadavatele projektu a vedení zainteresovaných subjektů.
 • Zajištění dílčích činností při řízení změn v projektu.
 • Spolupráce při zajištění předání výstupů z projektu a při jejich akceptaci zúčastněnými stranami.
 • Spolupráce při řízení a kontrole zpracování kompletní dokumentace k projektu.
 • Spolupráce při řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů a cashflow projektu.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management a vyšší odborné vzdělání v oboru management.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
time management

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v klíčových principech řízení projektu
Administrace rozsahu projektu
Administrace časového rámce projektu
Asistence při finančním řízení projektu
Administrace jakosti projektu
Administrace rizik projektu
Administrace změn v projektu
Koordinace zdrojů projektu
Administrace informací a dokumentace v projektu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

více informací