Specializace povolání
Animátor cestovní kanceláře

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: cestovní ruch
Alternativní názvy: Poradce volnočasových aktivit
Nadřízené povolání: Pracovník cestovní kanceláře
Platové rozmezí
13 437 Kč - 23 480 Kč

Charakteristika

Animátor cestovní kanceláře zajišťuje a organizuje vhodné volnočasové kulturní a sportovní aktivity pro účastníky zájezdů.

Pracovní činnosti

 • Identifikace, příprava a realizace vhodných animačních aktivit podle potřeb a klientů a zaměření zájezdů.
 • Identifikace, příprava a realizace animačních aktivit pro odborně a účelově zaměřené zájezdy (sportovní, kulturní, oborové apod.).
 • Motivování klientů k aktivnímu zapojení do připravených animačních aktivit.
 • Příprava a realizace aktivních a pasivních kulturních vystoupení pro dospělé.
 • Příprava a realizace aktivních a pasivních kulturních vystoupení pro děti.
 • Vyhledávání vhodných ubytovacích zařízení, spolupracovníků a dodavatelů služeb pro animační programy.
 • Realizování animačních programů a jejich nabízení v průběhu zájezdu podle zájmu účastníků zájezdů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži pracovní dobou na směny.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hotelnictví a turismus. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru cestovní ruch.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Organizační zajišťování aktivních a pasivních animačních programů
Motivování klientů k zájmu o volnočasové aktivity
Zpracovávání požadovaných agend a evidencí v provozech poskytujících stravovací a ubytovací služby
Zohledňování osob se speciálními potřebami při výkonu práce v cestovním ruchu
Uplatňování profesního jednání a komunikace
Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu
Zajištění bezpečnosti klientů a poskytování základní první zdravotní pomoci
Výběr a jednání s dodavateli služeb pro animační programy, včetně projednávání podmínek smluv a jejich uzavírání

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací