Specializace povolání
Architekt

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: architektura a urbanismus
Alternativní názvy: Authorized architect
Nadřízené povolání: Architekt a urbanista
Platové rozmezí
21 327 Kč - 44 136 Kč

Charakteristika

Architekt vytváří projekty staveb s využitím kreativních schopností a uměleckého talentu, při rozsáhlých znalostech technických, sociologických, ekonomických, demografických, ekologických a dalších. Podle stavebního a autorizačního zákona musí mít pro vybrané činnosti ve výstavbě autorizaci v odpovídajícím oboru.

Pracovní činnosti

 • Zpracovává územní dokumentace pro územní rozhodnutí.
 • Zpracovává projektovou dokumentaci mimo inženýrské stavby.
 • Zpracovává územně plánovací podklady a dokumentace.
 • Vytváření architektonických studií stavebních děl.
 • Vytváření architektonických projektů stavebních děl.
 • Vedení týmu specialistů pracujících na projektu stavebního díla.
 • Zpracovává dílčí části hodnocení vlivu staveb na životní prostředí.
 • Zpracovává ve spolupráci s autorizovaným inženýrem projektovou dokumentaci pro architektonicky nebo urbanisticky významné inženýrské stavby.
 • Spolupráce se zadavatelem - investorem stavebního díla.
 • Autorský dozor nad realizací projektu.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru architektura a urbanismus. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru pozemní stavby a architektura.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
systémy a standardy kvality ve stavebnictví
stavební architektura
technické kreslení ve stavebnictví
pravidla a postupy stavebních řízení a dalších správních procedur
pružnost a pevnost
technologie stavebních prací
stavební materiály a jejich vlastnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Autorský dozor na realizovaných stavbách, kontrola prováděcích projektů stavebních děl
Zpracovávání architektonických studií a projektů inženýrských děl a staveb
Koordinování práce týmu specialistů zpracovávajícího prováděcí projekt stavebního díla, spolupráce se zadavatelem, investorem stavebního díla
Architektonické zpracovávání projektové dokumentace nebo jejich částí na základě předem zpracované studie, projektování exteriérů, interiérů a jejich barevného a prostorového řešení
Architektonické návrhování stavebních děl, stavebních souborů a částí měst, zpracovávání studií a projektů solitérních stavebních objektů
Tvorba architektonického návrhu při splnění estetických a technických požadavků
Řízení architektonického ateliéru se skupinou specialistů pracujících na projektové dokumentaci
Spolupráce se zadavatelem, investorem stavebního díla

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací