Specializace povolání
Asistent služby pořádkové policie

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Policie ČR
Alternativní názvy: Příslušník služby pořádkové policie - asistent, Policista pořádkové policie - asistent
Nadřízené povolání: Policista - asistent
Platové rozmezí
23 372 Kč - 42 437 Kč

Charakteristika

Asistent služby pořádkové policie plní základní úkoly policie v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností, odhaluje a vyřizuje přestupky svěřené do působnosti policie v blokovém řízení, provádí dílčí úkony v trestním řízení. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Výkonnost
Zvládání zátěže

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Právní povědomí

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pořádková činnost policie
metody a postupy pátrání a vyšetřování, práce s informacemi
držení, nošení a používání střelných zbraní
právní základy bezpečnostní činnosti
zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami
základní právní normy a ustanovení s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zabraňování páchání přestupkové a trestné činnosti, zajišťování veřejného pořádku v obci, ochrany bezpečnosti osob a majetku
Vyřizování přestupků svěřených do působnosti policie v blokovém řízení
Vykonávání základních úkonů policie při službě v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností
Provádění jednoduchých úkonů při pátrání po osobách a věcech
Zajišťování veřejného pořádku v rámci integrovaného záchranného systému
Provádění zákroků proti pachatelům, používání donucovacích prostředků
Zajišťování a předvádění osob
Zajištění místa činu
Ovládání střelných zbraní
Zajišťování informací o důkazech, svědectví, stop aj. indicií
Využívání technických pomůcek a prostředků při službě v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností
Přijímání oznámení od občanů
Střežení a eskortování osob omezených na svobodě
Kontrola střeženého objektu
Řízení služebních vozidel
Vedení záznamů o průběhu služby a podávání hlášení nadřízeným

více informací