Specializace povolání
Asistentka

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: administrativní činnosti
Alternativní názvy: Administrativní asistent, Asistentka oddělení, Asistentka ředitele, Sekretářka, Administrative Assistant, Office Assistant, Personal Assistant, Secretary, Executive Secretary
Nadřízené povolání: Administrativní pracovník
Platové rozmezí
17 924 Kč - 33 466 Kč

Charakteristika

Asistentka zpracovává širokou škálu administrativních agend jednotlivých členů vedení, celých oddělení či jiných útvarů společnosti.

Pracovní činnosti

 • Vedení diáře nadřízeného zaměstnance.
 • Organizování pracovních cest (letenky, ubytování).
 • Příprava podkladů, formálních dokumentů pro nadřízeného zaměstnance.
 • Zajištění překladu dokumentů, tlumočení jednání.
 • Tvorba reportů, statistik, prezentací.
 • Příprava podkladů pro jednání a porady, zpracování zápisů z nich.
 • Zajišťování občerstvení při jednáních managementu.
 • Péče o návštěvy.
 • Komunikace s obchodními partnery.
 • Objednávání květin, dárků pro obchodní partnery apod.
 • Vyřizování obchodní korespondence.
 • Obsluha datových schránek.
 • Aktualizace obchodních dat společnosti, údajů v Obchodním rejstříku, profesních sdruženích, asociacích atd.
 • Zajišťování ověření písemností u orgánů státní správy.
 • Správa došlé a odchozí pošty, včetně elektronické.
 • Zajišťování kancelářských potřeb.
 • Vykonávání dílčích administrativních prácí, obsluha kancelářské techniky (fax, scanner, záznamník, kopírka, ...).
 • Archivace dokumentů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru administrativa a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
stanovy a základní organizační normy společnosti
pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů
pravidla procedur činnosti představenstva, dozorčí rady a dalších statutárních orgánů organizace a související agendy
náležitosti úřední a obchodní korespondence
vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy)

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji
Vedení administrativy
Uplatňování firemních procesů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.

více informací