Specializace povolání
Aukcionář, dražebník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží
Alternativní názvy: Auctioneer, Dražitel, Licitátor
Nadřízené povolání: Obchodník
Odborný směr:
Platové rozmezí
18 287 Kč - 34 301 Kč

Charakteristika

Aukcionář, dražebník zajišťuje prodej různých druhů majetku, předmětů, starožitností, klenotů, výrobků, komodit, živého inventáře, aj. na aukcích nebo dražbách.

Pracovní činnosti

 • Vedení příslušné evidence.
 • Dodržování dražebních pravidel.
 • Prodej různých druhů majetku, výrobků a předmětů na aukcích nebo dražbách.
 • Organizace a příprava aukcí nebo dražeb.
 • Zveřejnění aukce nebo dražby, zajištění účasti.
 • Přidělení dražebních čísel účastníkům aukce nebo dražby.
 • Vyhlášení vyvolávacích cen, jejich zvyšování nebo snižování podle zájmu.
 • Administrativní zajištění vlastního prodeje vydraženého zboží.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení), střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů podnikání v oborech, odvětví, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa, střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů podnikání v oborech, odvětví, střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů obchod, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání, střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů ekonomika a administrativa a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů obchod.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Uspokojování zákaznických potřeb 
Plánování a organizování práce
Aktivní přístup
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
organizace a řízení aukcí

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení požadovaných evidencí včetně vystavování potřebných dokladů o uskutečněných obchodech
Kontrola splnění podmínek platných pro účastníky dražby či aukce
Příprava podkladů a dokladů potřebných pro uskutečnění dražby či aukce
Prodej věcí movitých, živého inventáře i věcí nemovitých při dodržení podmínek platných pro příslušnou dražbu či aukci
Orientace v základních právních předpisech souvisejících s činností dražebníka
Odhad hodnoty předmětu dražby
Ovládání funkce licitátora v procesu veřejné dražby

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

více informací