Specializace povolání
Barvíř textilií

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Colourman, Textile bleaching and dyeing machine operator, Strojník barvení, bělení tkanin, oděvů
Nadřízené povolání: Výrobce textilií
Platové rozmezí
12 118 Kč - 16 312 Kč

Charakteristika

Barvíř textilií obsluhuje stroje, linky a zařízení pro zušlechťování textilií všemi běžnými způsoby používanými v oblasti barvení.

Pracovní činnosti

 • Zásobování strojů, linek a zařízení materiálem, odběr a odsun upravené textilie.
 • Příprava chemikálií, barev, lázní a roztoků podle předepsaných receptur v návaznosti na druh úprav.
 • Obsluha barvicích strojů, linek a zařízení.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu ze strojů, barvících aparátů a zařízení.
 • Kontrola chodu strojů, zařízení a příslušenství, včetně evidence dat o seřízení a výrobě.
 • Odstraňování jednoduchých poruch během procesů úprav a zajišťování odstranění větších poruch na strojích a poruch způsobených materiálem.
 • Kontrola kvality upravených textilií pomocí vhodných přístrojů a zařízení.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů, barvících aparátů a příslušenství.
 • Spolupráce při přípravě a seřízení strojů a zařízení při změně partie.
 • Evidence technických dat o průběhu práce a výsledcích včetně kvality výroby.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba, střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě, střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik-laborant, práce v chemické laboratoři, střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě a střední vzdělání s výučním listem v oboru textilní chemik, zušlechťovací práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie barvení textilií

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Řízení ovládacích panelů kontinuálních linek pro barvení textilních materiálů
Příprava barev, chemikálií, roztoků, mas a záhustek nebo jiných médií pro potiskování textilií
Seřizování, ošetřování a údržba strojů, linek a zařízení pro barvení textilních materiálů
Obsluha strojů a zařízení pro barvení textilních materiálů s používáním různých druhů barviv
Řízení ovládacích panelů válcových a filmových automatických strojů pro potiskování textilních materiálů
Posuzování jakosti a vhodnosti textilního materiálu pro barvení textilií
Posuzování kvality a klasifikace upravených textilií

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací