Specializace povolání
Brašnář

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba koženého zboží a galanterie
Alternativní názvy: Ozdobník, Leather goods maker
Nadřízené povolání: Výrobce kožedělného zboží
Příbuzné specializace: Rukavičkář, Sedlář

Charakteristika

Brašnář vyrábí různé druhy brašnářských výrobků, sportovních potřeb a galanterie.

Pracovní činnosti

 • Ruční i strojní šití výrobků.
 • Výroba cestovních kufrů z usní, lepenek, syntetických usní a plastů.
 • Opracování dílců štípáním a kosením.
 • Rozměřování, řezání, střihání či vysekávání a manipulování dílů z různých používaných materiálů.
 • Opracování, úprava a zdobení částí před sestavením výrobku.
 • Sesazování dílců a součástí, konečná úprava výrobku.
 • Třídění, hodnocení a výběr materiálů pro výrobu.
 • Výroba různých druhů brašnářských výrobků, sportovních potřeb a galanterie.
 • Aplikace funkčních a zdobných kovových dílců na výrobek (peněženkové a kabelkové rámky, zámky aktovek a atache kufry, závěsy a držiče vík apod.).
 • Vstupní, mezioperační a konečná kontrola, označování hotových výrobků.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů, pracovních pomůcek a nářadí.
 • Konstrukce šablon, jejich modelování a úpravy.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce ortopedicko-protetických pomůcek, střední vzdělání s výučním listem v oboru sedlář, sedlářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce ortopedicko-protetických pomůcek a střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby galanterního (koženého) zboží
technologie výroby kabelek a dalšího brašnářského zboží
technické kreslení v kožedělné a brašnářské výrobě

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Výroba dílců brašnářských výrobků
Úpravy a zdobení dílců a hotových brašnářských výrobků
Sesazování, spojování a šití dílců a součástí brašnářských výrobků
Tvorba šablon pro výrobu brašnářských výrobků
Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu brašnářských výrobků
Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů
Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě
Strojové šití usňových výrobků
Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací