Specializace povolání
Brusič a frézař kamene

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: stavební řemesla
Alternativní názvy: Stonemason, Stonecutter
Nadřízené povolání: Kameník
Platové rozmezí
20 540 Kč - 40 846 Kč

Charakteristika

Brusič a frézař kamene ručně i strojně brousí a leští kámen, řeže kámen na frézách.

Pracovní činnosti

  • Broušení a leštění přírodního kamene ručně a strojně brousicím ramenem a na poloautomatických strojích.
  • Vertikální a horizontální řezání kamene a kamenických výrobků kotoučovými pilami.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži zraku, trupu a páteře s převahou statické práce, hlukem, vibracemi a prachem. Významným faktorem je celková fyzická zátěž a duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník, kamenické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník, kamenické práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
druhy přírodního kamene
technologie opracování přírodního kamene
technické kreslení ve stavebnictví

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Řezání kamenických výrobků kotoučovými pilami
Orientace ve výkresové a technické dokumentaci kamenické výroby, čtení výrobních výkresů
Návrh pracovních postupů broušení a leštění kamene
Znalost hornin, jejich vlastností a použití v kamenické výrobě
Návrh pracovních postupů vertikálního a horizontálního řezání kamene
Broušení a leštění přírodního kamene – ploch masivních kvádrů, úzkých hran a malých kusů strojně
Orientace v technologických postupech pro vertikální a horizontální řezání kamene
Orientace v technologických postupech broušení a leštění kamene
Broušení a leštění přírodního kamene ručně
Ruční a strojní manipulace s polotovary a hotovými výrobky při opracování a uskladnění kamene
Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek, strojních zařízení a manipulační techniky
Broušení a leštění na brousicím ramenu a poloautomatických strojích

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací