Specializace povolání
Celní deklarant

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: administrativní činnosti
Alternativní názvy: Celní specialista, Logistický specialista, Disponent dopravy, Logistic Specialist, Logistic Assistant, Customs Officer
Nadřízené povolání: Administrativní pracovník
Platové rozmezí
15 469 Kč - 37 078 Kč

Charakteristika

Celní deklarant zajišťuje v organizaci komplexní správu celních dokladů a komunikaci s příslušnými orgány veřejné správy.

Pracovní činnosti

 • Vystavování celních dokladů.
 • Jednání s příslušnými úřady veřejné správy.
 • Vedení evidence a archivace celních dokladů.
 • Vystavování a evidence faktur.
 • Kontrola přepravních dokladů.
 • Ověřování správnosti deklarovaných zásilek.
 • Sledování zásilek.
 • Komunikace s obchodními partnery.
 • Zpracování objednávek obchodních partnerů.
 • Kontrola dodržování celních předpisů.
 • Příprava pravidelných zpráv (hlášení), měsíčních výkazů apod.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů doprava a spoje.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
účetní doklady a jejich evidence
celní předpisy
postupy administrace celních dokladů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vyřizování reklamací k propuštění zboží do celních režimů
Komplexní zajišťování celního řízení včetně zajišťování formalit na celním úřadu
Zastupování před orgány celní a finanční správy v souvislosti s celním řízením
Kontrola dodržování celních předpisů
Vystavování celních dokladů
Administrace celních formalit
Orientace v celních a souvisejících daňových předpisech
Orientace v účetních dokladech a jejich evidenci

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.

více informací