Specializace povolání
Chemik pro obsluhu zařízení

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba chemických produktů
Alternativní názvy: Obsluha zařízení chemické výroby, Chemik výroby chemických vláken, Chemik zpracování ropy, Pomocný operátor chemické výroby, Provozní chemik, Chemik operátor, Chemik farmaceutického průmyslu, Chemik tukového průmyslu a kosmetiky, Chemik papírenského průmyslu, Chemik v gumárenské a plastikářské výrobě, Chemik kožedělného průmyslu, Chemik ve výrobě výbušnin, Chemik ve farmacii a zdravotnické výrobě, Chemist
Nadřízené povolání: Chemik
Odborný směr:
Platové rozmezí
19 700 Kč - 34 595 Kč

Charakteristika

Chemik pro obsluhu zařízení provádějící širokou škálu odborných prací, zejména kontrolu a obsluhu technologického zařízení.

Pracovní činnosti

 • Kontrola chodu správné funkce aparátů výrobní linky a podobně.
 • Provádění činností při nájezdu a odstavení provozu dle pokynů.
 • Odstraňování drobných závad na strojním a technologickém zařízení.
 • Obsluha dílčích i komplexních zařízení jednotlivých chemických procesů ve výrobě.
 • Pomocné práce při řízení chemických procesů výrobní technologie.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži rizikem obecného ohrožení a chemickými látkami.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik-laborant, práce v chemické laboratoři, střední vzdělání s výučním listem v oboru farmaceutická výroba, střední vzdělání s výučním listem v oboru gumař-plastikář, práce v gumárenské a plastikářské výrobě a střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
anorganická chemie
organická chemie
základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha technologických zařízení ve výrobě čisticích a speciálních chemikálií chemickými syntézami za používání různých druhů chemických reakčních mechanismů
Obsluha technologických zařízení na přečerpávání širokého sortimentu chemických kapalných látek, nastavování potrubních cest s členitým rozvodem
Obsluha chemického technologického zařízení při výrobě platiny, india, paladia a ostatních platinových kovů loužením a žíháním v muflových pecích
Obsluha technologických zařízení jednotlivých chemických výrobních procesů - alkalického tavení, katalické hydrogenace, perzé kopolymerace, polysulfonace
Obsluha technologických zařízení jednotlivých chemických výrobních procesů – vakuové frakční destilace, fenolace, nitrace, aminace, diazotace, pulace, redukce apod.
Obsluha chemického technologického zařízení na zpracování kalů po elektrolýze stříbra tavením a elektrolytickým loužením, včetně separace zlata od stříbra
Orientace v normách a v provozní dokumentaci pro obsluhu a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů
Volba technologických podmínek a parametrů pro obsluhu a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů
Posuzování hodnot a parametrů při obsluze a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů, samostatné provádění výstupní kontroly a vyhodnocování závad
Vyplňování a vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace obsluhy a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů
Příprava chemických roztoků a surovin pro procesy chemických výrob podle výrobní a analytické dokumentace
Obsluha a řízení technologických zařízení chemické výroby
Řízení ovládacích panelů chemických procesů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací