Specializace povolání
Chovatel laboratorních zvířat

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: živočišná výroba
Alternativní názvy: Ošetřovatel zvířat, Breeder
Nadřízené povolání: Chovatel zvířat
Platové rozmezí
15 588 Kč - 24 036 Kč

Charakteristika

Chovatel laboratorních zvířat zabezpečuje odborné práce při ošetřování všech druhů laboratorních zvířat.

Pracovní činnosti

 • Vedení základní evidence chovu.
 • Kompletování a sestavování chovných skupin, hodnocení exteriéru zvířat.
 • Příprava zvířat k pokusům, péče o ně v jejich průběhu i po skončení pokusů.
 • Řízení procesu reprodukce, kontrola porodů a líhnutí, odchov mláďat.
 • Čištění a dezinfekce chovných a pomocných prostor.
 • Odborné práce spojené s ošetřováním jednotlivých věkových a užitkových kategorií zvířat.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
výživa laboratorních zvířat
choroby laboratorních zvířat

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Příprava a dávkování krmiva pro laboratorní zvířata
Napájení a krmení laboratorních zvířat
Péče o nemocná laboratorní zvířata podle veterinárních zásad
Porážka a usmrcování laboratorních zvířat
Evidence chovů a kategorií laboratorních zvířat a sestavování dokumentace pro jejich odbyt
Údržba a dezinfekce prostor pro chov laboratorních zvířat
Sledování a posuzování zdravotního stavu laboratorních zvířat
Řízení procesu reprodukce, kontrola porodů a líhnutí laboratorních zvířat

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Poruchy vidění.

více informací