Specializace povolání
Chovatel služebních zvířat

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: živočišná výroba
Alternativní názvy: Breeder, Ošetřovatel zvířat
Nadřízené povolání: Chovatel zvířat
Platové rozmezí
21 148 Kč - 32 645 Kč

Charakteristika

Chovatel služebních zvířat zabezpečuje odborné práce při ošetřování a výcviku služebních zvířat.

Pracovní činnosti

 • Provádění základního a speciálního výcviku.
 • Provádění základních zooveterinárních opatření.
 • Péče o hygienu zvířat, péče o nemocná zvířata podle zooveterinárních zásad a pokynů veterináře.
 • Ošetřování služebních zvířat před a po práci.
 • Vedení prvotní evidence v jednotlivých chovech a kategoriích zvířat.
 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stání, údržba výběhů a ohrazení.
 • Výběr a speciální výcvik policejních koní.
 • Výběr, ošetřování a údržba postrojů služebních zvířat.
 • Příprava a dávkování krmiva, napájení zvířat.
 • Sledování zdravotního stavu a tělesného vývoje zvířat a péče o ně.
 • Obsluha a údržba základních mechanizačních prostředků ve stájích.
 • Dodržování a provádění základních zooveterinárních opatření.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
charakter a vlastnosti služebních zvířat
krmení služebních zvířat
choroby služebních zvířat
výcvik služebních zvířat

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Výběr a posouzení z hlediska vhodnosti koně pro jízdní policii
Údržba, dezinfekce, příp. podestýlání prostor pro služební zvířata
Příprava a dávkování krmiva pro služební zvířata
Napájení, krmení, příp. pasení služebních zvířat
Péče o nemocná služební zvířata podle veterinárních zásad
Péče o narozená služební zvířata a o jejich správný růst
Výcvik služebních zvířat
Evidence chovů a kategorií služebních zvířat
Posuzování psů z hlediska vhodnosti pro služební účely
Sledování a posuzování zdravotního stavu služebních zvířat včetně jejich reprodukce
Posuzování ornitologické situace v prostoru letišť
Speciální výcvik policejních koní

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací