Specializace povolání
Chovatel terarijních zvířat

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: živočišná výroba
Alternativní názvy: Terarista
Nadřízené povolání: Chovatel zvířat v zoo
Platové rozmezí
16 088 Kč - 28 393 Kč

Charakteristika

Chovatel terarijních zvířat zajišťuje chov a rozmnožování (včetně umělého líhnutí) našich i exotických druhů plazů a obojživelníků pro expoziční i komerční účely.

Pracovní činnosti

 • Chov různých druhů terarijních zvířat (plazů a obojživelníků) v lidské péči.
 • Návrhy chovatelských zařízení.
 • Obsluha chovatelských zařízení za dodržování podmínek welfare.
 • Zajištění přirozeného rozmnožování.
 • Zajištění umělého rozmnožování (včetně obsluhy umělých líhní).
 • Práce s nebezpečnými druhy včetně odchytu a transportu.
 • Zoohygiena a prevence nákaz v chovech.
 • Realizace režimu krmení.
 • Aplikace zákonů a nařízení na ochranu ohrožených druhů v praxi.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů veterinářství a veterinární prevence.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
welfare zvířat
porody a líhnutí různých druhů zvířat
fyziologie a anatomie různých druhů zvířat
choroby zvířat obecně, kategorizace chorob, postupy a prostředky léčení

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Kompletace a údržba chovných zařízení pro terarijní zvířata, zajištění optimálního prostředí, vedení provozního deníku
Obsluha přístrojů a technického zázemí chovů terarijních zvířat, zajištění bezpečnosti práce
Reprodukce terarijních zvířat v lidské péči
Přirozený a umělý odchov terarijních zvířat, obsluha líhní
Prevence nákaz v chovech terarijních zvířat, sledování diagnostických příznaků případných onemocnění
Krmení terarijních zvířat
Charakteristika terarijních zvířat, specifický přístup k chovu náročnějších druhů
Zabezpečení welfare v chovech terarijních zvířat
Aplikace zákonů, nařízení a mezinárodních dohod upravujících chov ohrožených druhů světové fauny (CITES)
Odchyt a odborná manipulace s terarijními zvířaty, transport

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací