Specializace povolání
Člen horské služby

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: cestovní ruch
Alternativní názvy: Mountain rescuer, Bergrettungsdienst
Nadřízené povolání: Pracovník horské služby
Platové rozmezí
12 644 Kč - 21 557 Kč

Charakteristika

Člen horské služby zajišťuje a organizuje záchranářské činnosti v horském prostředí a poskytuje předlékařskou první pomoc.

Pracovní činnosti

 • Organizace a provádění záchranných akcí v horském terénu.
 • Organizace a provádění pátracích akcí v horském terénu.
 • Poskytování první pomoci.
 • Zajišťování transportu zraněných osob.
 • Vytváření podmínek pro bezpečnost návštěvníků hor.
 • Zajišťování provozu záchranných a ohlašovacích stanic horské služby.
 • Instalace a údržba výstražných a informačních zařízení.
 • Vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů.
 • Informování veřejnosti o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních horské služby k zajištění bezpečnosti na horách.
 • Sledování úrazovosti a provádění rozboru příčin úrazů na horách.
 • Realizace opatření ke snížení úrazovosti návštěvníků hor.
 • Hlídková činnost na horských hřebenech a sjezdových tratích.
 • Pohotovostní služba na stanicích a domech horské služby.
 • Lavinová pozorování.
 • Poskytování zdravotní pomoci.
 • Záchranné práce v lavinách.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven významné zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, prací ve výškách, chladem a pracovní dobou na směny. Také je vystaven značné zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, prací v nevhodných pracovních polohách, prací ve výškách, chladem a rizikem úrazu. Významným faktorem jsou celková fyzická zátěž, celková fyzická zátěž a duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ošetřovatelství. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) a střední vzdělání s maturitní zkouškou.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
záchranářství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v topografii
Orientace v organizaci horské služby
Orientace v meteorologii
Provádění techniky záchranných prací v letním období
Poskytování zdravotní pomoci v letním období
Organizování záchranných prací
Provádění záchranných prací v zimním období
Poskytování zdravotní pomoci v zimním období
Záchranné práce v lavinách
Prokázání fyzické zdatnosti v letním období
Prokázání fyzické zdatnosti v zimním období
Horolezectví v zimním období
Horolezectví v letním období
Lyžování

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.

více informací