Specializace povolání
Dělník čištění a kontroly dílců, balení výrobků

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: nábytkářské a truhlářské práce
Alternativní názvy: Balič, Pracovník v expedici
Nadřízené povolání: Dělník v nábytkářském průmyslu
Platové rozmezí
12 488 Kč - 25 522 Kč

Charakteristika

Dělník čištění a kontroly dílců, balení výrobků kontroluje, čistí a opravuje nábytkové dílce před dílenskou montáží, čistí, balí a připravuje k expedici hotové výrobky po provedené montáži, připravuje a balí komponenty, montážní návody, informace pro zákazníka, které jsou expedovány se zakázkou.

Pracovní činnosti

  • Příprava pracoviště a nářadí.
  • Výběr opravných a čisticích prostředků.
  • Kontrola nábytkových dílců.
  • Oprava nábytkových dílců.
  • Čistění nýbytkových dílců.
  • Kompletace kování, spojovacího materiálu a jejich zabalení.
  • Kompletace montážního návodu, informací pro zákazníka a jejich zabalení.
  • Kontrola a očistění hotového výrobku.
  • Zabalení hotového výrobku.
  • Vyplnění průvodní dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce a střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru nábytkářství.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek v nábytkářství
Obsluha jednoduchých strojů a zařízení v nábytkářské výrobě
Opravy a čistění nábytkových dílců, nábytku a nábytkových sestav
Kontrola, balení a expedice výrobků a materiálů v nábytkářské výrobě

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací