Specializace povolání
Dělník pro přípravu nábytkových povrchů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: nábytkářské a truhlářské práce
Nadřízené povolání: Dělník v nábytkářském průmyslu
Platové rozmezí
10 572 Kč - 25 698 Kč

Charakteristika

Dělník pro přípravu nábytkových povrchů připravuje nábytkové povrchy před lakováním a mezi jednotlivými lakovacími operacemi.

Pracovní činnosti

 • Příprava nábytkových povrchů před provedením základového nátěru.
 • Příprava nábytkových povrchů po provedení základového nátěru a mezi lakováním.
 • Kontrola hotových nábytkových dílců a jejich očištění od prachu.
 • Oprava nebo zaleštění vad nábytkových dílců.
 • Příprava nábytkových dílců k expedici nebo přesunu na další operaci ve výrobním cyklu.
 • Broušení nábytkového dílce.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži vibracemi.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály
materiály a polotovary používané pro výrobu nábytku a interiérových prvků

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Opravy drobných vad nábytkového dílce tmelením před prováděním základového nátěru
Broušení nábytkových dílců pomocí ručních elektrických nebo pneumatických brusek
Ruční broušení tvarových nábytkových dílců
Opravy drobných vad povrchové úpravy na dokončeném nábytkovém dílci
Balení nábytkového dílce po dokončení povrchové úpravy
Nakládání s odpadem vzniklým při přípravě povrchů nábytkových dílců

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.

více informací