Specializace povolání
Dělník v oděvní výrobě

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: výroba oděvů
Alternativní názvy: Pomocný dělník, General labourer
Nadřízené povolání: Dělník v textilní a oděvní výrobě
Příbuzné specializace: Dělník v textilní výrobě
Platové rozmezí
12 163 Kč - 24 018 Kč

Charakteristika

Dělník v oděvní výrobě vykonává pomocné práce při zhotovování oděvních výrobků.

Pracovní činnosti

  • Uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů, strojů a zařízení pro danou pracovní činnost.
  • Manipulace s textilními materiály, příprava textilních materiálů pro střihárenský proces.
  • Zabezpečování jednoduchých operací při zhotovování oděvního výrobku.
  • Manipulace s hotovými oděvními výrobky.
  • Manipulace s drobnou přípravou pro oděvní výrobu (knoflíky, spony, přezky, nitě apod.).

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic. Jinou alternativu představuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba a střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Seřizování jednoduchých strojů v průmyslové výrobě oděvů a prádla, výměna nití, jehel a příslušenství

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
  • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
  • Závažná onemocnění páteře.
  • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.

více informací