Specializace povolání
Dělník v textilní výrobě

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: General labourer, Pomocný dělník
Nadřízené povolání: Dělník v textilní a oděvní výrobě
Příbuzné specializace: Dělník v oděvní výrobě
Platové rozmezí
12 163 Kč - 24 018 Kč

Charakteristika

Dělník v textilní výrobě vykonává pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v textilní výrobě.

Pracovní činnosti

  • Výkon ručních a strojně ručních prací v textilních provozech.
  • Obsluha dílčích částí poloautomatických zpracovatelských strojů nebo zařízení v textilních provozech.
  • Spolupráce při obsluze strojů a aparaturních zařízení v textilních provozech podle příkazů předáka.
  • Obsluha jednoduchých textilních strojů a zřízení v přádelnách, tkalcovnách, pletárnách, zušlechťovnách, barevnách, tiskárnách a jiných textilních provozech.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba. Jinou alternativu představuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s výučním listem v oboru přadlák, přádelnické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru plsťař, plsťařské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru tkadlec, tkalcovské práce, výroba koberců, střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Strojní stříhání, vyřezávání a vysekávání jednotlivých dílců z textilního materiálu v průmyslové výrobě oděvů a prádla
Posuzování jakosti švů, materiálových a mechanických vad oděvů a textilního zboží
Povrchové úpravy tkanin a pletenin čištěním a zapíráním, včetně značení chyb
Ruční vyspravování výšivek, našívání, přišívání, sešívání
Povrchové úpravy konečného vzhledu textilních výrobků zdobením, kolorováním, tvarováním a přišíváním ozdobných prvků
Ruční stříhání jednotlivých dílů oděvů a prádla nebo jiných šitých výrobků
Tvarování dílů oděvů výztužnými materiály (žehlením a podlepováním) a tvarování oděvů a prádla, popř. žehlení jiných šitých výrobků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Chladová alergie.
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.

více informací