Specializace povolání
Dělník výroby dřevařských polotovarů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: dřevařská prvovýroba
Nadřízené povolání: Dělník v dřevozpracujícím průmyslu
Platové rozmezí
14 957 Kč - 31 861 Kč

Charakteristika

Dělník výroby dřevařských polotovarů ovládá manipulaci se surovinou, výrobky a polotovary, obsluhuje a udržuje jednoduché stroje a zařízení ve výrobě dřevařských polotovarů.

Pracovní činnosti

 • Třídění a příprava suroviny pro zpracování ve výrobě dřevařských polotovarů
 • Seřizování a obsluha dřevozpracujících strojů a zařízení
 • Kontrola kvality výrobků
 • Pomoc při obsluze dřevozpracujících výrobních zařízení
 • Doprava, skladování a ekologické zpracování dřevního odpadu, výrobků ze dřeva
 • Pomocné práce při běžné údržbě nástrojů, strojů a zařízení
 • Zaznamenávání výsledků práce

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
dřevěné materiály a polotovary

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek při zpracování dřeva a výrobě dřevařských výrobků
Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení při zpracování dřeva a výrobě dřevařských výrobků dle provozní dokumentace
Skladování dřevařských výrobků a polotovarů dle provozní dokumentace
Balení a expedice dřevařských výrobků a polotovarů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.

více informací