Specializace povolání
Detašér čistírny a prádelny

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Dry cleaner, Drycleaning machine operator and tender
Nadřízené povolání: Pracovník prádelen a čistíren
Platové rozmezí
12 987 Kč - 18 628 Kč

Charakteristika

Detašér čistírny a prádelny odstraňuje skvrny z oděvů, prádla nebo jiných textilních, usňových nebo kožešinových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Třídění zakázek podle sortimentního zařazení zakázky, druhu materiálu, stupně zašpinění a stálosti vybarvení.
 • Odstraňování skvrn před čištěním nebo praním a po vyčištění nebo vyprání (detašování).
 • Provádění zkoušek na určení druhu textilního materiálu.
 • Identifikace textilních materiálů a funkčních textilií.
 • Provádění detaše, předdetaše a předkartáčování.
 • Provádění retušovacích operací na textilních materiálech.
 • Rozhodování o opakovaném postupu čištění nebo praní.
 • Provádění drobných oprav nebo úprav oděvů a jiných výrobků.
 • Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola čištění nebo vyprání zakázek.
 • Provádění prací při dodržování hygienických a bezpečnostních úkonů a předpisů.
 • Vedení příslušné evidence a záznamů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru provoz služeb.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
zdraví a hygiena při práci
zbožíznalství textilu, kůže, obuvi
technologie praní, odvodňování, sušení a rozvolňování prádla a oděvů
technologie žehlení, mandlování a tvarování prádla a oděvů
technologie mokrého čištění
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie zušlechťování textilií
technologie chemického čištění textilií

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků
Identifikace základních textilních materiálů a jejich vlastností
Obsluha základního přístrojového a nástrojového vybavení detašovacího pracoviště
Detašování textilií různými způsoby
Retušování textilních materiálů
Detašování choulostivých materiálů a inteligentních textilií
Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren
Používání postupů kartáčování, předdetaše a detaše

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

více informací